Navigation on this site is not optimized for your browser

Please use a recent version of Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari or Microsoft Edge to get the most out of the experience.

Find a modern browser
Hero picture
Conference
event

UITP Eurasia Conference (Canceled Due To Earthquake in Turkey)

Where
Ankara, Turkey
When
22 Feb. 2023
Organisers
Organiser Logo
Organiser Logo

About

Clean Vehicles For Clean Cities / Temiz Şehirler İçin Temiz Enerjili Araçlar

English

With more and more metropolitan areas aiming to make their cities more livable and healthier for people, an increasing number of cities are considering fully electric solutions, fuel cell buses, or combinations of zero-emission buses for their urban networks.

In order for cities to meet their transport emissions reduction targets, operators are deploying electric buses, hydrogen buses, or clean vehicles, with mass production reducing both unit costs and the associated technological risks. Today, electric or hydrogen vehicles offer reliable technology, a stable operating environment, a practical daily range, and ready access to a variety of proven charging and fueling systems, either at the depots or on the street.

Turkish

Sıfır emisyonlu ortamları hedefleyen metropol alanlarının giderek artmasıyla birlikte, artan sayıda şehir, ulaşım yetkilileri ve operatörler, şehir içi otobüs ağları için tamamen elektrikli bir çözüm veya hidrojen yakıt hücreli otobüs veya sıfır emisyonlu otobüslerin kombinasyonunu düşünüyor.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşabilmeleri için, dünyadaki birçok şehir elektrikli, hidrojen veya temiz yakıtlı araçları kullanıyor. Seri üretim ile birlikte hem birim maliyetleri hem de ilgili teknolojik riskleri azaltıyor. Günümüzde, elektrikli veya hidrojenli araçlar güvenilir teknoloji, istikrarlı bir çalışma ortamı, pratik günlük menzil ve depolarda veya hat üzerinde kanıtlanmış çeşitli şarj ve yakıt sistemlerine hazır erişim sunmaktadır.

The conference is a free event for UITP and TBB members.
Please, contact the UITP Eurasia team if you are not a member but still would like to join.

The event will be held in English and Turkish.

Contact